BĚH

Pod záštitou

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Akce je realizována za finanční podpory městské části Praha 7

​​​​​​​

Run For Peace  

Run for Ukraine

Výstaviště Praha

Park Stromovka

21.08.2022

REGISTRACE BĚŽCŮ

60 m

30 Kč

KATEGORIE DROBOTINA

(DO 4 LET)

100 m

50 Kč

KATEGORIE PŘÍPRAVKA

(DO 8 LET)

300 m

80 Kč

KATEGORIE 1. STUPEŇ ZŠ

(DO 11-15 LET)

2,7 km

dobrovolné vstupné

MANIFESTAČNÍ BĚH

X km

100 Kč

Rodinna štafeta

5 km

350 Kč

HLAVNÍ ZÁVOD

10 km

500 Kč

HLAVNÍ ZÁVOD

Nechci běžet ale chci

ČASOVÝ HARMONOGRAM

21.8. 2022, Výstaviště Praha 7, Park Stromovka

10:45 – 11:45 PREZENCE DĚTSKÉ ZÁVODY

10:45 – 14:45 PREZENCE DOSPĚLÍ

12:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

12:10 START KATEGORIE DROBOTINA (DO 4 LET) – 60 METRŮ

12:20 START KATEGORIE PŘÍPRAVKA (DO 8 LET) – 300 METRŮ

12:30 START KATEGORIE 1. STUPEŇ ZŠ (DO 11 LET-15 LET) – 1 OKRUH (300 M)

12:50 ŠTAFETA/Rodinna štafeta

13:30 SPOLEČNÝ MANIFESTAČNÍ BĚH/PROCHÁZKA ZA UKRAJINU (DĚTI I DOSPĚLÍ) – 1 OKRUH (2,7 KM)

14:30 START HLAVNÍHO ZÁVODU – 2 OKRUHY (5 KM) a 4 (10KM)

16:00 Ukončení akce běhu

16:30-16:45 VYHLÁŠENÍ HLAVNÍHO ZÁVODU na Výstavišti. 

 

 

  • beh-vector.png
  • beh-vector-color.png

od 1 do 99 let

21.08.2022

Výstaviště Praha 7, park Stromovka

od 0 do 500 Kč

 

​​​​​​​

Run For Peace

Run for Ukraine

Humanitární pomoc obětem války.

 


Nedělní rodinná sportovní charitativní akce. Pomáháme Ukrajině tím že běžíme za Mír.

Mír jedůležitý a každý podporuje mír! Podpořte i Vý! Celodenní sportovní charitativní neděle pro všechny. Všechní jsou serdečně zvaný! Všechní se mužou zaběhat a změříme Vám i čas.

Ukrajinci chtějí poděkovát českému národu za pomoc a proto jsme připravili kulturní program a ukrajinský boršč. Poznání ukrajinské kultury
spolu s ukrajinským borščem.  Charitativní běh pro dobrou věc - vybrané startovné putuje na podporu Ukrajiny a humanitární pomoc obětem války a zviřatům.

OBECNÉ INFORMACE

 

Charitativní běh pro dobrou věc - vybrané startovné putuje na podporu Ukrajiny a
humanitární pomoc obětem války. Jedná se o charitativní běh, kdy hlavní myšlenkou
Pomahame Ukrajině tím že běžime za Mír.

KATEGORIE

 

Dětské závody: malé závodníky doporučujeme přihlašovat podle věku:

 KATEGORIE DROBOTINA (DO 4 LET) – 60 METRŮ

 KATEGORIE PŘÍPRAVKA (DO 8 LET) – 300 METRŮ

 KATEGORIE 1. STUPEŇ ZŠ (DO 11 LET-15 LET) – 1 OKRUH (300 M)

 ŠTAFETA/Rodinna štafeta

 


dospělé závody: libovolné

MÍSTO A ČAS

 

Start a prezence: Letenské sády, park Letná

V případě neúčasti se startovné nevrací, nevyzvednuté startovní balíčky pořadatel neposílá. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným „Souhlasem zákonného zástupce“ (ke stažení zde),  který musí být odevzdán účastníkem Běžeckého závodu při vyzvednutí startovního balíčku.

Podmínky účasti v závodu

 

1

 Účastníci závodu na základě své registrace, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašují každý jednotlivě, že: jeho účast na tomto závodu je dobrovolná, jakož i na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání akce závodu celkově (před během, při běhu a po běhu),

jeho zdravotní stav není v rozporu a odpovídá požadavkům a nárokům závodu,

v případě prokazatelné nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli uplatňovat odpovědnost a nárokovat náhradu případné újmy,

2

Účastník závodu obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za:povolení k využití místa pořádání soutěže,

zejména za místo startu,

cíle,

turisticky značených tras.

3

pořadatel neodpovídá a neposkytuje :žádnou záruku za stav tratí jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. 

počasím

4

pořadatel se zavazuje: 

dodržovat standardní pravidla sportovce( slušnost )

pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví.

5

účastník závodu svou registrací do závodu dává souhlas :

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář) pro marketingové účely pořadatele akce; registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu evrosen@seznam.cz,

6

účastník závodu souhlasí s tím, že:

v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.

7

účastník závodu souhlasí s tím bere na vědomí, že v případě neúčasti se startovné nevrací a nevyzvednuté startovní balíčky pořadatel neposílá. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek viz maior (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit; startovné je nevratné

 

 

Souhlasím s tím, že mé poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely tohoto závodu. Potvrzuji, že mé informace jsou správné.

 

Pole je povinné
Pole je povinné Nesprávný e-mail
Pole je povinné
Pole je povinné
Vaše Registrace proběhla úspěšně. Budeme se na vás těšit.
Omlouváme se, vaše registrace nebyla odeslána